Geregistreerden

 • Open het overzicht geregistreerden:

  • Leden > Geregistreerden
  • Gemeente > Leden > Geregistreerden
   Bij meerdere wijkgemeenten, selecteer eerst de juiste wijkgemeente
 • Selecteer of zoek de juiste persoon en open het geregistreerdedossier met de knop Bewerken

  Geregistreerdedossier

  Geregistreerdedossier

Voor de bijdragenadministrateur (BA) is in het geregistreerdedossier met name het tabblad Financieel van belang.

Financiële blokkades

Geregistreerden kunnen te kennen geven niet te kunnen, of niet te willen bijdragen.

Dit wordt geregistreerd door in het geregistreerdedossier een vinkje te plaatsen in de velden Niet in staat bij te dragen en/of Wil nooit bijdragen.

 1. Is één van deze twee velden of beide velden aangevinkt dan wordt de geregistreerde geen deelnemer gemaakt bij het Genereren toezeggingen voor de hele selectie.

 2. Is één van deze twee velden of beide velden aangevinkt dan krijgt de geregistreerde geen brief/e-mail, ook al voldoet de geregistreerde aan de criteria van de selectie die bij het fonds wordt gebruikt.

P Tip: het verdient aanbeveling om in de selectie(s) van het fonds in de criteria op te geven geregistreerden met deze vinkjes uit te sluiten.

Bankrekeningen

Uitsluiting voor fonds

Geregistreerden kunnen te kennen geven niet aan een specifiek fonds deel te willen nemen.

Dit wordt geregistreerd door in het geregistreerdedossier onder het tabblad Financieel het betreffende fonds op te nemen in het overzicht onder subtabblad Uitsluitingen.

Figuur 210: Geregistreerde - financieel - uitlsuitingen

 1. klik op Nieuw, het venster Uitsluiting van deelname aan specifiek fonds verschijnt. Voer de gemeente, eventueel wijkgemeente en het betreffende fonds in.

Figuur 211: Financieel - uitsluiting van deelname aan specifiek fonds

 1. Er zal voor de geregistreerde geen brief/e-mail worden gemaakt voor het fonds (fondsen) die in dit overzicht staan vermeld, ook al voldoet de geregistreerde aan de criteria van de selectie die bij het fonds wordt gebruikt.

het heeft geen zin in dit overzicht een fonds op te nemen als in de velden Niet in staat bij te dragen en/of Wil nooit bijdragen een vinkje is geplaatst.

Deelnames

Ontvangsten / storneringen