Fonds meerdere termijnen vrij bedrag

In deze paragraaf beschrijven we de procedure voor een financiële actie / een fonds waarbij in één of meerdere termijnen per jaar kan worden betaald. (In de regel wordt in meerdere termijnen betaald.)
De actie Kerkbalans is hier een belangrijk voorbeeld van. Voor het gemak spreken we in deze handleiding over 'Kerkbalans' waar we elke financiële actie / elk fonds met één of meerdere termijnen bedoelen.

De jaarcyclus van de actie Kerkbalans bevat de volgende onderdelen:

Hierna worden de diverse handelingen en acties in de vorm van een ‘Quick Reference Guide’ weergegeven.