Ontvangst storneren

Storneringen zijn correcties op boekingen van ontvangsten.
Het kan hierbij gaan om storneringen van:

 • handmatig verkeerd toegekende ontvangsten
 • door LRP verkeerd toegekende ontvangsten
 • ontvangsten ontstaan uit de verwerking van automatische incassos*

* Sinds de invoer van SEPA worden automatische incasso's in eerste instantie altijd uitgevoerd, hierbij kan 'afkeur' optreden (rekening gesloten, rekeninghouder overleden, machtiging geannuleerd of geen machtiging; weigering van de incasso op verzoek van de betaler en verschillende vormen van terugboekingen).
Van deze mislukte betalingen, terugboekingen of wijzigingen in machtigingen komt een melding terug van de bank. Deze 'afkeur' wordt door LRP verwerkt bij het verwerken van de elektronische afschriften, zie digitaal dagafschrift inlezen.

 • Open menu Bijdragenadministratie > Ontvangsten & storneringen

Ontvangsten & storneringen - boekstukken

Ontvangsten & storneringen - boekstukken

Er zijn nu twee mogelijkheden:

Ontvangst direct storneren

 • Open het boekstuk met ontvangsten

Boekstuk

Boekstuk

Selecteer de ontvangst die u wilt storneren en klik op de knop Storneren

Stornering boeken

Stornering boeken

Na het opslaan doet LRP het volgende:

 • slaat de stornering op (als de ontvangst al niet eerder gestorneerd is) in een boekstuk (type 'handmatig') met boekdatum van vandaag. Als er al een boekstuk met de datum van vandaag bestaat dan wordt de stornering daaraan toegevoegd, anders maakt LRP een nieuw boekstuk aan.
 • de ontvangst wordt gemarkeerd als "gestorneerd"

Handmatig storneren

Storneren gaat eenvoudiger en sneller via de methode ontvangst direct storneren

 • Klik op Nieuw, kies type Handmatig voor het verwerken van het dagafschrift en klik op Volgende.

Boekstuk

Boekstuk
 • Vul het boekstuknummer en de datum

 • Klik in het scherm Boekstuk (type handmatig) op het tabblad Storneringen en klik op Nieuw.

Boekstuk - stornering boeken

Boekstuk - stornering boeken
 • Vul de transactiedatum

 • Selecteer de ontvangst om te corrigeren aan de hand van het transactienummer / TA nr. (dit wordt getoond en is te kopieëren in een boekstuk onder het kopje Mutatieoverzicht gedetailleerd ). Klik op de knop achter het veld Transactienummer.

 • Vul één of meer zoekcriteria (of het in het Mutatieoverzicht gedetailleerd gekopieerde transactienummer) in en klik op Zoeken.

Stornering boeken - ontvangsten

Stornering boeken - ontvangsten
 • Selecteer de juiste transactie, hierna wordt de informatie in het scherm 'stornering boeken' getoond.
  In het Mutatieoverzicht gedetailleerd staat de nu zojuist aangebrachte correctie.

 • Bewaar de stornering met Opslaan.

 • Wanneer klaar met boeken, klik in het boekstuk op Opslaan en totalen berekenen, LRP werkt nu de totalen van het boekstuk, actiejaar en fonds bij.

Boekstuk - Mutatieoverzicht gedetailleerd

Boekstuk - Mutatieoverzicht gedetailleerd