Toezeggingen registreren en verwerken

De informatie op deze pagina is deels verouderd! Raadpleeg voor fondsen de nieuwe handleiding

Inhoud toezeggingen registreren en verwerken

Inleiding

Voor het fondstype 'herhaaldelijk vrij bedrag' (Kerkbalans) werkt LRP met toezeggingen.

Een gemeentelid dat door middel van een toezeggingsbrief (of via een SKG/iDEAL e-mail) is aangeschreven voor deelname aan een financiële bijdrage is pas deelnemer aan een fonds als er een toezegging (een ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier of een digitale toezegging) is geregistreerd in het actiejaar.

Nadat de gemeenteleden zijn aangeschreven moeten (jaarlijks) de individuele ontvangen toezeggingen ingevoerd worden in LRP.

Als er sprake is van betaalwijze automatische incasso dan is de toezegging tevens machtiging en moet u - conform SEPA - meer gegevens (machtigings-ID, machtigingstypetype en datum ondertekening) registreren.

Toezeggingen

De toezeggingen in LRP zijn te openen vanuit menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar.

Fonds - actiejaar - deelnemers

Fonds - actiejaar - deelnemers
1
2
3
4
5
6
7