Toezeggingen registreren en verwerken

Inhoud

Inleiding

Voor het fondstype 'herhaaldelijk vrij bedrag' (Kerkbalans) werkt LRP met toezeggingen.

Een gemeentelid dat door middel van een toezeggingsbrief (of via een SKG/iDEAL e-mail) is aangeschreven voor deelname aan een financiële bijdrage is pas deelnemer aan een fonds als er een toezegging (een ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier of een digitale toezegging) is geregistreerd in het actiejaar.

Nadat de gemeenteleden zijn aangeschreven moeten jaarlijks de individuele ontvangen toezeggingen ingevoerd worden in LRP. Dit kan via de functie Invoer toezeggingen.
Als er sprake is van betaalwijze automatische incasso dan is de toezegging tevens machtiging en moet u - conform SEPA - meer gegevens (machtigings-ID, machtigingstypetype en datum ondertekening) registreren.

Toezeggingen die door het gemeenteleden zélf (digitaal) worden ingevuld (via SKG) verwerkt LRP automatisch en zonder tussenkomst.

Toezeggingen

De toezeggingen in LRP zijn te openen vanuit menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar.

Fonds - actiejaar - deelnemers

Fonds - actiejaar - deelnemers
1
2
3
4
5
6
7

Zie ook