Invoer toezeggingen

De informatie op deze pagina is deels verouderd! Raadpleeg voor fondsen de nieuwe handleiding

Inhoud toezeggingen registreren en verwerken

Invoer toezeggingen

 • Open menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar

 • Klik op tabblad Deelnemers om de (terug) ontvangen toezeggingsbrieven (en in geval van betaalwijze automatisch incasso tevens machtiging) te registreren.

  Fonds - actiejaar - deelnemers

  Fonds - actiejaar - deelnemers
  1
  2
  3
  4
 • Klik op Invoer toezeggingen

 • Zoek de geregisteerde aan de hand van het geregistreerdenummer of (een gedeelte van) de eigen naam en gebruik daarna de [TAB]toets of de muis om te zoeken.

  Deelnemers - snelle invoer toezeggingen

  Deelnemers - snelle invoer toezeggingen
  • Als het geregistreerdenummer is gevonden wordt direct een nieuwe toezegging aangemaakt.

   Met behulp van een scanner kunt u de op de toezeggingsbrief afgedrukte barcode (=geregistreerdenummer) scannen voor snelle (handmatige) verwerking. Zie ook deze artikelen in de kennisbank van lrp-netwerk.

  • Als één of meerdere achternamen zijn gevonden, kies dan de juiste geregistreerde en maak een nieuwe toezegging.
  • Als voor de betreffende persoon al een toezegging bestaat dan kunt u deze alleen nog wijzigen.
 • De nieuwe toezegging open, de cursor staat al klaar in het veld Bedrag toegezegd.

  Invoer toezegging - (keuze automatische incasso)

  Invoer toezegging - (keuze automatische incasso)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 • Als voor de geregistreerde een vorige toezegging is dan neemt LRP het Bedrag toegezegd, de betaalwijze en de termijnen over uit deze vorige toezegging. Als er geen vorige toezegging is dan gebruikt LRP de standaardwaarden van het fonds.

 • Pas - indien nodig - de gegevens aan.

 • Bij betaalwijze automatische incasso dient het toezeggingsformulier tevens als machtiging en zijn de volgende gegevens verplicht:

  • IBAN;
  • Machtigings-ID (wordt automatisch ingevuld);
  • Machtigingstype (wordt automatisch ingevuld);
  • Datum ondertekening;
   Als in het actiejaar onder tabblad Algemeen een Standaard ondertekeningsdatum is ingevuld dan neemt LRP deze over bij het invoeren van een nieuwe toezegging.
   U moet de deelnemer met betaalwijze automatisch incasso door middel van een vooraankondiging bijtijds op de hoogte brengen van de automatische incasso die u uit gaat voeren.
 • Bij betaalwijze SKG/iDEAL ontvangt de deelnemer een e-mail met het verzoek om de openstaande termijn via iDEAL (van de bank van de deelnemer) te voldoen. De verzonden e-mail bevat de nodige informatie en een aanklikbare link om tot zo'n betaling over te kunnen gaan.
  Maak hiervoor gebruik van een geldig e-mailadres (een eventuele wijziging ervan verwerkt LRP ook in het geregistreerdedossier).
  Ook voor het herinneren via e-mail gebruikt LRP dit e-mailadres.

 • De informatie in het veld Commentaar toont LRP bij de toezegging zelf, bij het inboeken van ontvangsten en bij het toekennen van bedragen.

 • Onder maandselectie kunt u de maanden (termijnen) waarin de deelnemer wenst bij te dragen vastleggen.
  Maak daarbij gebruik van de knoppen:

  • Alle maanden
  • Per kwartaal (met verdere keuze)
  • Maanden fonds overnemen
  • Maanden vorige toezegging overnemen
 • LRP genereert automatisch termijnen van gelijke bedragen. Als u per individuele termijn een ander bedrag wilt opgeven dan kunt u de eenmaal bewaarde toezegging wijzigen.

 • Bewaar de toezegging.
  LRP koppelt ontvangsten die al eerder waren ingeboekt maar nog niet aan een toezegging waren gekoppeld alsnog aan de nieuwe toezegging.

voor écht snel (handmatig) invoeren hoeft u alleen maar het toetsenbord te gebruiken (dit geldt alleen als het bedrag hoeft te worden ingevuld):

 • vul het bedrag in, druk daarna op [Tab]-toets en daarna op de [Enter]-toets.
 • de toezegging wordt bewaard en een nieuw scherm opent weer voor het invoeren van de volgende toezegging.

Met behulp van een handscanner kunt u nog sneller het geregistreerdenummer van het toezeggingsformulier scannen.

  Digitaal toezeggen is natuurlijk nog sneller, u hoeft dan namelijk geen toezeggingsformulier te verwerken.