Toezegging verwijderen

Inhoud toezeggingen registreren en verwerken

Toezegging verwijderen

  • Open menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) Actiejaar

  • Klik op tabblad Deelnemers > Toezeggingen en zoek de toezegging die u wilt verwijderen (gebruik de zoekvelden)

  • Selecteer de toezegging die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijder

De geregistreerde is nu geen deelnemer meer en staat nu onder tabblad Selectie > Mét brief/e-mail zonder toezegging.
De ontvangst (nog steeds toegekend aan de geregistreerde) staat onder tabblad Ontvangsten/storneringen

Om deze ontvangst aan iemand anders of aan een ander fonds toe te kennen moet u deze storneren.

Als u voor de (oorspronkelijke) geregistreerde weer een toezegging aanmaakt (en dus weer deelnemer maakt), dan koppelt LRP de oorspronkelijke ontvangst(en) weer automatisch aan de geregistreerde / toezegging.

Fonds - actiejaar - deelnemers

Zie ook