Toezegging wijzigen

Inhoud toezeggingen registreren en verwerken

Toezegging wijzigen

 • Open menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar

 • Klik op tabblad Deelnemers > Toezeggingen en zoek de toezegging die u wilt wijzigen (gebruik de zoekvelden) en klik op Bewerken.

  Toezegging bewerken (keuze automatische incasso)

  Toezegging bewerken (keuze automatische incasso)
 • Onder het kopje Maandselectie kunnen de gewenste maanden selecteren, handmatig of met behulp van de knoppen 'Alle maanden', 'Per kwartaal', 'Maanden fonds overnemen' of 'Maanden vorige toezegging overnemen'.

 • Met de knop Genereer (gelijke termijnen) verdeelt u het toegezegde bedrag gelijkmatig over de aangevinkte maanden.

 • U kunt een toegezegd maandbedrag bewerken met de knop Bewerken.

  Termijnbedrag bewerken

  Termijnbedrag bewerken
 • Pas het termijnbedrag aan en klik op Opslaan, het totaalbedrag aan toegezegde bedragen word bijgewerkt.

U dient zelf er zorg voor te dragen dat de som van de termijnbedragen gelijk is aan totaalbedrag van de toezoegging (door een andere maand 'tegen' te corrigeren).

 • Klik op Opslaan om de toezegging te bewaren.

  Bij het wijzigen van het (totaal)bedrag / de betaalwijze / een termijn van een toezegging waar al ontvangsten aan zijn toegekend wordt (bij het opslaan) gevraagd om een reden voor de wijziging.

  Motiveer wijziging toezegging

  Motiveer wijziging toezegging

De toezeggingswijziging en de reden wordt opgeslagen en is terug te vinden in het scherm Toezegging bewerken onder het tabblad Toezeggingswijzigingen.

Zie ook