Toezeggingen voor hele selectie genereren

Inhoud toezeggingen registreren en verwerken

Toezeggingen voor hele selectie genereren

LRP kan automatisch toezeggingen genereren voor geregistreerden waarvoor geen brief/e-mail is aangemaakt

Met de invoer van SEPA dient u voor automatische incasso een machtigingenadministratie te voeren.
In dat geval is de (papieren) toezegging tevens machtiging en moeten u - conform SEPA - meer gegevens (machtiging-ID en -type, datum ondertekening) vastleggen.

Met de introductie van SEPA is het dan ook niet meer toegestaan (en in LRP niet meer mogelijk) in één keer voor alle geregistreerden een toezegging te genereren als er sprake is van betaalwijze automatische incasso in het fonds!

Het genereren van toezeggingen voor alle geselecteerden in één keer gaat als volgt:

 • Open menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar

 • Klik op tabblad Selectie en vervolgens op het subtabblad Geregistreerden zonder brief/e-mail en zonder toezegging.

  Selectie - Zonder brief/e-mail en zonder toezegging

  Selectie - Zonder brief/e-mail en zonder toezegging
 • Klik op Genereer toezeggingen voor hele selectie om alle geselecteerden deelnemer te maken.

  Toezeggingen genereren - overnemen gegevens

  Toezeggingen genereren - overnemen gegevens

  Kies welke gegevens u uit voorgaande toezeggingen wil overgenomen bij het genereren van de nieuwe toezeggingen:

  • Gebruik standaard gegevens van het fonds
   Bij deze optie genereert LRP toezeggingen op basis van de standaard gegevens zoals ingesteld bij het fonds.
   Zowel de bij het fonds ingestelde standaard betaalmaanden als de standaard betaalwijze worden overgenomen.

  • Neem gegevens van vorig jaar over
   Bij deze optie neemt LRP bij het genereren de gegevens van de toezeggingen van vorige jaar over. Als een geregistreerde vorig jaar geen toezegging had dan worden de standaard gegevens zoals ingesteld bij het fonds overgenomen.
   Kies bij deze optie welke gegevens van de toezegging van vorig jaar moeten worden overgenomen:
   • de termijnen
   • het toegezegde bedrag
   • betaalwijze.
  • Neem laatst bekende gegevens over
   Bij deze optie neemt LRP bij het genereren de gegevsn van de laatstbekende toezegging over.
   Als voor de geregistreerde geen vorige toezeggingen is gevonden dan worden de standaard gegevens zoals ingesteld bij het fonds overgenomen.
   Kies bij deze optie welke gegevens van de toezegging van vorig jaar moeten worden overgenomen:
   • de termijnen
   • het toegezegde bedrag
   • betaalwijze.

  Als er in het betreffende actiejaar al (eerder) ontvangsten zijn geboekt dan moet u die handmatig aan de nieuwe toezeggingen koppelen.

Zie ook