Voorbereiding - lokaal beheerder

geen tekst? ververs de pagina of klik hier.

Voordat een financiële actie kan worden gestart moet de lokaal beheerder (LB) de volgende zaken voorbereiden. (zie ook de handleiding Lokaal Beheerder financiële basisgegevens en fondsen):

  1. IBAN De LB legt vast welke IBAN(s) per (wijk)gemeente in gebruik zijn. (zie handleiding Lokaal Beheerder, paragraaf 2.13.2 IBAN(s))
  2. Betaalwijze(n) De LB legt per IBAN vast van welke betaalmethode de (wijk)gemeente kan en wenst gebruik te maken. De bij de IBAN ingevulde betaalmethoden bepalen welke mogelijkheden tot betalen ter beschikking staan binnen het fonds en in welke volgorde deze moeten worden verwerkt. Een bij een IBAN vastgelegde betaalwijze (bijvoorbeeld ‘iDEAL’) kan in een fonds waar deze IBAN aan gekoppeld is, uit de lijst met binnen dit fonds gebruikte betaalwijzen worden verwijderd. De in het fonds verwijderde betaalwijze blijft wél aan de IBAN gekoppeld. (Zie handleiding Lokaal Beheerder, paragraaf 2.13.2.1 Betaalwijze / contract). Contracttype acceptgiro De LB legt vast welk acceptgiro contracttype met de bank is afgesloten. Per contracttype verschilt de (hoeveelheid) informatie die in de ‘coderegel’ van de acceptgiro wordt afgedrukt. (Zie handleiding Lokaal Beheerder, paragraaf 7i Betaalwijze / contract). Automatische incasso Bij betaalwijze automatische incasso legt de LB vast of dit in eigen beheer of door de Dienstenorganisatie wordt gedaan. In beide gevallen is een - door de bank uit te geven - incassant-ID vereist. 3.2.2 Algemeen per (wijk)gemeente
  3. Als ten behoeve van actie Kerkbalans gebruik wordt gemaakt van bezorgwijken dan is het in LRP mogelijk om zogenaamde looplijsten uit te draaien. De bezorgwijken worden in eerste instantie gedefinieerd door de LB door middel van vrije gebieden. De vrije gebieden kunnen in een later stadium ook door de BA worden aangemaakt. Een vrij gebied wordt samengesteld uit postcodes. Zie paragraaf 7.3 Vrije gebieden. 3.2.3 Financieel per fonds (Zie handleiding Lokaal Beheerder, paragraaf 2.14.1 Fonds aanmaken). ver. 4.0, maart 2019 433.2 Lokaal beheerder Handleiding BA LRP Figuur 11: Overzicht fonds / actie In verband met de grote hoeveelheid informatie die in een beperkte ruimte moet worden getoond is ervoor gekozen gebruik te maken van uitklapbare vensters. Deze worden aangegeven met behulp van een icoontje . • Niveau: gemeente of wijkgemeente; • Type aanschrijfnaam: persoon of pastorale eenheid; • Financiële gegevens: grootboeknummer, afwijkingspercentage, minimum bedrag, beperkingen op digitaal boeken: – automatisch boeken beperken tot een bepaalde maand/dag; – automatisch toekennen alleen bij geldig betalingskenmerk; • Instellingen fonds: toegang/financieel beheer door dienstenorganisatie, selectie, (beperken van) sortering en toelichting • IBAN rekening gegevens: IBAN, BIC en incassant-ID; • Betaalwijzen: betaalwijzen en standaard betaalwijze • Toewijzen BA(s) die met dit fonds mogen werken en kerkrentmeester (KR)(s) die het fonds mogen inzien. 44 ver. 4.0, maart 2019