Overig contact verwijderen

  • Ga naar Leden > (Wijk-) Gemeente(n) > tabblad Leden > tabblad Overige contacten

    Gemeente - leden - overige contacten

    Gemeente - leden - overige contacten
  • Selecteer de juiste overige contact en klik op de knop Verwijderen.
    Als dit overig contact gekoppeld is aan een systeemgebruiker dan kan het overig contact niet verwijderd worden.