Bijdragenadministratie 2.0

Documentatie nieuwe bijdragenadministratie

In de nieuwe bijdragenadministratie is veel verbeterd (aanmaken van en werken met fondsen), en andere zaken zijn ongewijzigd (boekstukken, etc.)
Uitgangspunten waren verbeteren van het gebruiksgemak/bediening en het weglaten van functies waar zelden tot nooit gebruik van werd gemaakt.
Ook op technisch gebied is er 'onder de motorkap' veel werk verzet om de bijdragenadministratie beter onderhoudbaar en toekomstgericht te maken.

Verbeteringen

Gebruikersinterface
 • Gebruik van wizards, LRP helpt u in de juiste volgorde door de handelingen heen.
  wizard aanmaken betaalverzoeken

  wizard nieuwe uitnodigingen

 • Op het startscherm van LRP kunt u zogenaamde Favorieten instellen, veelvoorkomende functies die u rechtstreeks vanuit het startscherm kunt kiezen.

 • De menu-items zijn contextueel en dynamisch: u ziet, per type fonds/handeling, alleen wat u op die plaats nodig heeft, rekening houdend met de uitgevoerde en nog uit te voeren acties.
  (bv. onder Uitnodigingen wordt het menu Niet gereageerd niet getoond als er nog geen uitnodigingen zijn aangemaakt).

 • Het is nu mogelijk om bij Uitnodigingen eenvoudig opnieuw een looplijst aan te maken.

 • Bij elkaar horende of gelijksoortige functies worden nu bij elkaar getoond

  • Het herbereken achterstanden en herbereken status zit nu geclusterd bij herinneringen .
  • Uitval wordt duidelijker getoond, zo weet u snel of processen en taken goed zijn afgerond en of en waarom voor personen (toch) geen brief of e-mail is aangemaakt (met de reden daarvoor).
  • Via een wizard kunt u aangeven op welke manier u personen met een betaalachterstand wilt benaderen. Er zijn meer meer manieren beschikbaar
  • In bepaalde overzichten (bvb Uitnodigingen en Betaalverzoeken, maar ook jaren en fondsen en wijkgemeenten), kunt u eenvoudig wisselen waarna het scherm direct wordt ververst.
  • Export van deelnemergegevens en statistiek zijn gegroepeerd.
  • Alle fondsinstelling staan nu op op één pagina vermeld.
   Wijzigingen in fondsinstellingen die voor een bepaalde actie nodig kunnen zijn, kunt u direct aanbrengen in de betreffende wizard.
  • Bij de betaalverzoeken staat in hetzelfde scherm alle relevante informatie, per maand te selecteren/downloaden.
  • Er is een apart tabblad ontvangsten zonder toezegging/deelnemer met de mogelijkheid om voor deze gevers direct een toezegging aan te maken.

Functionele verbeteringen

 • Bij het inrichten van een fonds kunt u het fonds tussentijd bewaren (met indicatie hoever u bent gekomen)
 • De fondsenrapportage krijgt een prominentere plaats en functie

Nieuwe features

 • Iedereen e-mailen zonder gebruik te hoeven maken van een subselectie
 • Er zijn geen verschillende sjablonen meer voor 'toezeggingsbrief zonder vorige toezegging' en 'toezeggingsbrief met vorige toezegging'.
  U kunt wel gegevens van de vorige toezegging op de toezeggingsbrief afdrukken. Als u toch twee verschillende brieven wilt maken dan kunt u dit via een subselectie doen
 • Talrijke nieuwe opties voor herinneren, iedereen brief / e-mail, etc.