Kerkbalans

Fondstype herhaaldelijk vrij bedrag

De standaard voor dit type (doorgaans kerkbalans) fondsen is dat de Bijdragenadministrateur elk jaar opnieuw een nieuwe uitnodigingen maakt en toezeggingen opvoert.

 1. Voor fondsen van het type 'Herhaaldelijk vrij bedrag' kun je de via de wizard 'Maak uitnodigingen' niet collectief deelnemers aanmaken.

 2. Er is een groeiend aantal gemeenten dat met de gemeenteleden afspreekt dat de toezegging kerkbalans 'tot wederopzegging' is.
  Dat betekent dat elk jaar alle bestaande toezeggingen van nog ingeschreven personen verlengd moeten worden.
  Deze actie kunt u alleen via: Uitnodigingen > Uitnodigingen > Selectie > de knop Selectie Collectief deelnemer maken.

Collectief deelnemers maken

 • Ga naar Uitnodigingen > Uitnodigingen > Selectie of ga naar Deelnemers > Deelnemers
 • Klik op de knop Selectie Collectief deelnemer maken en vul de gegevens in de wizard in.

Selectie

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - selectie

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - selectie
 • Bij Inclusief kan/wil niet betalen maakt LRP (toch) een brief / toezegging voor personen die (wel) in het selectieresultaat voorkomen maar voor wie is vastgelegd dat ze niet in staat zijn bij te dragen of nooit willen bijdragen.
  Enkele scenario's:
  • Scenario 1. U wilt voor personen die niet in staat zijn om bij te dragen en personen die nooit willen bijdragen toch een brief / toezegging aanmaken.
   Dan moet u beide groepen in de selectie niet uitsluiten .
  • Scenario 2. U wilt alleen voor personen die nooit willen bijdragen toch een brief / toezegging aanmaken (maar niet voor personen die niet in staat zijn bij te dragen).
   Dan moet u in de selectie alleen de personen die 'niet in staat zijn bij te dragen' uitsluiten .

Toezeggingen

Niets overnemen

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - niets overnemen

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - niets overnemen

Bij het genereren neemt LRP niets over uit voorgaande toezeggingen.

 • Pas desgewenst de standaard betaalwijze en standaard betaalmaanden aan
Gegevens vorig jaar overnemen

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - vorig jaar

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - vorig jaar

Bij het genereren neemt LRP alleen de gegevens van vorig jaar over.
Maak uw keuze uit overnemen termijnen, betaalwijze en bedrag

 • Als er geen toezegging van vorig jaar dan gebruikt LRP de standaard fondsinstellingen.
 • Pas desgewenst de standaard betaalwijze en standaard betaalmaanden aan
Laatst bekende gegevens overnemen

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - laatst bekende gegevens

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - laatst bekende gegevens

Bij het genereren neemt LRP de laatst bekende* gegevens over.
Maak uw keuze uit overnemen termijnen, betaalwijze en bedrag
* laatst bekende gegevens van niet gearchiveerde actiejaren

 • Als er geen vorige toezegging is dan gebruikt LRP de standaard fondsinstellingen.
 • Pas desgewenst de standaard betaalwijze en standaard betaalmaanden aan
Toon vorige toezeggingen

Met de knop Toon geselecteerden met en zonder vorige toezegging kunt u de vorige toezeggingen van de geselecteerden inzien .

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - vorige toezegging

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - toezeggingen - vorige toezegging

Inplannen

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - inplannen

Fonds - selectie - collectief deelnemer maken - inplannen

Na het inplannen toont LRP door middel van een icoontje in het overzicht waarmee het bezig is:
taak is ingepland, wacht op uitvoering
taak wordt uitgevoerd
taak is afgerond
taak is afgebroken, kijk onder Uitval en in de planner naar de oorzaak

Klik op het betreffend icoontje voor meer informatie (bvb uitval, afgerond), u hoeft hiervoor niet meer naar de plantaak.

Collectief bewerken

Na het collectief aanmaken van deelnemers kunt u met behulp van de functie Bulk bewerken de toezeggingen/deelnemers collectief bewerken.
Hierbij valt te denken aan het verhogen van (abonnements)bedragen (eventueel gedifferentieerd per betaalwijze), uitsluiten van herinneren van bepaalde categorieën deelnemers, etc.