Invoer toezegging

Toezeggingen

  • Open het gewenste fonds en actiejaar

  • Selecteer in het menu Deelnemers > Deelnemers

    Fonds - deelnemers - deelnemers

    Fonds - deelnemers - deelnemers

Onvolledige toezeggingen

In dit overzicht staan toezeggingen die niet correct of volledig bewaard zijn.
Graag de 'onvolledige toezeggingen' in dit overzicht verwijderen en onder tabblad Toezeggingen opnieuw invoeren.

Fonds - deelnemers - onvolledige toezeggingen

Fonds - deelnemers - onvolledige toezeggingen

Termijnen

Dit tabblad wordt alleen getoond voor fondsen van het type herhaaldelijk vrij bedrag (kerkbalans)

Bij het invoeren van een toezegging kunt u één of meerdere termijnen aanvinken. Deze termijnen staan in dit overzicht.
Termijnen kunnen al of niet Geactiveerd zijn. Activeren gebeurt bij het (maandelijks) aanmaken van betaalverzoeken.
Nadat een termijn is geactiveerd zal LRP proberen om een ontvangst aan de (oudste) nog niet voldane geactiveerde termijn te koppelen.
Vanuit de termijn kunt u de betreffende toezegging openen.

Fonds - deelnemers - termijnen

Fonds - deelnemers - termijnen