Export en statistiek

Export

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Overig > Overig

Export deelnemers

Fondsen - overig - export

Fondsen - overig - export

Om financiële gegevens te kunnen exporteren moet aan elke deelname een deelnemer gekoppeld zijn. Er mogen geen 'lege regels' zijn.
U kunt dit controleren in het overzicht Deelnemers door het deelnemeroverzicht te sorteren op geregistreerdenummer.

De beschikbare exportvelden zijn:

 • Geregistreerde_nummer
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Aanschrijfnaam
 • Adres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummer_toevoeging
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer_vast
 • Telefoonnummer_mobiel
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke_staat
 • PE_nummer
 • PE_naam
 • PE_relatie
 • Kerkelijke_staat
 • Voorkeurslid
 • Wenst_geen_contact
 • SelectieNaam
 • SelectieNummer
 • SelectieOmschrijving
 • IBAN
 • MachtigingsID
 • Toegezegd
 • Ontvangen
 • Nog_te_ontvangen
 • Achterstand
 • Meer_ontvangen
 • Invoerdatum
 • Bron
 • Betaalschema
 • Betaalwijze
 • Typering_overig
 • Toezeggingscommentaar
 • Wijkgem_eigenaar_naam
 • Wijkgem_eigenaar_nummer
 • Wijk_relatie_eigenaar
 • Sectie_eigenaar
 • Vrije_gebieden
 • Aanhef
Export ontvangsten & storneringen met kolomindeling gearchiveerde actiejaren

Met deze functie kunt u overzichten ontvangsten & storneringen maken van gearchiveerde actierjaren en niet gearchiveerde actiejaren met dezelfde kolomindeling.

De beschikbare exportvelden zijn:

 • typedeelnemer
 • datum
 • geregistreerdenr
 • wijk
 • voorletters
 • achternaam
 • adres
 • huisnummer
 • huisletter
 • huisnrtoev
 • postcode
 • plaats
 • iban
 • machtigingsid
 • bedrag
 • transactienummer
 • boekstuknummer
 • boekstuktype
Rapporten Kerkbalans

Deze rapporten zijn tot nader bericht alleen beschikbaar voor gemeenten die meedoen aan het project Kerkbalans - de nieuwe aanpak.

Statistiek

Fondsen - overig - statistiek

Fondsen - Overig - statistiek