Fondsinstellingen

Dit overzicht wordt niet getoond bij gearchiveerde actiejaren

Alle instellingen van het fonds zijn op deze plek samengebracht.

Bij het inrichten en werken met fondsen maakt LRP gebruik van zogenaamde 'wizards'. In deze wizards toont LRP alle - voor de betreffende handeling - relevante en benodigde instellingen van het fonds.
Als u in de wizard een instelling aanpast dan wordt deze instelling ook doorgevoerd in het scherm 'Fondsinstellingen'.

U hoeft het scherm Fondsinstellingen dus niet of nauwelijks te gebruiken.

Fondsinstellingen

 • Open het gewenste fonds en actiejaar

 • Selecteer in het menu Overig > Fondsinstellingen

Algemeen

Fondsen - overig - fondsinstellingen

Fondsen - overig - fondsinstellingen

In dit overzicht staan onder de diverse kopjes:

Algemeen
 • naam en toelichting
 • niveau en wijkgemeente
 • fondstype
 • DO toegang, beheer door DO

  Fondsen - fondsinstellingen - Algemeen

  Fondsen - fondsinstellingen - Algemeen
IBAN
 • IBAN
 • Incassant-ID

  Fondsen - fondsinstellingen - IBAN

  Fondsen - fondsinstellingen - IBAN
Betaalwijzen en betaalmaanden
 • Betaalwijzen
 • Standaard betaalwijze
 • Standaard betaalmaanden

  Fondsen - fondsinstellingen - Betaalwijzen en betaalmaanden

  Fondsen - fondsinstellingen - Betaalwijzen en betaalmaanden
Uitnodigingen
 • Aanschrijfnaam
 • Sortering
 • Selectie / subselecties
 • Inclusief deelnemers (maak brief / toezegging voor selectie incl. deelnemers)
 • Inclusief geregistreerde met ontvangst (Maak brief / toezegging incl. geregistreerden mét ontvangst maar zonder toezegging)
 • Inclusief kan/wil niet betalen (Maak brief / toezegging incl. geregistreerden die nooit willen / kunnen betalen.)

  Fondsen - fondsinstellingen - uitnodigingen

  Fondsen - fondsinstellingen - uitnodigingen
Sjablonen
 • Toezeggingsuitnodiging / Toezeggingsuitnodiging (e-mail)
 • Toezeggingsherinnering
 • Vrije brief
 • Betalingsuitnodiging / Betalingsuitnodiging (e-mail)
 • Betalingsherinnering / Betalingsherinnering (e-mail)

  Fondsen - fondsinstellingen - sjablonen

  Fondsen - fondsinstellingen - sjablonen
Digitaal toezeggen
 • Toon vorig bedrag

  Fondsen - fondsinstellingen - Digitaal toezeggen

  Fondsen - fondsinstellingen - Digitaal toezeggen
Incasso / Acceptgiro
 • minimumbedrag
 • Incassodag en incassomschrijving
  Als incasso-omschrijving gebruikt LRP standaard de fondsnaam. Deze omschrijving zien uw gemeenteleden op hun afschrift.
  U kunt de omschrijving desgewenst hier aanpassen. Daarbij kunt u ook de variabelen #termijn# (wordt automatisch vervangen door de naam van de betreffende maand) en #Aanschrijfnaam# gebruiken.
 • standaard ondertekeningsdatum machtiging

  Fondsen - fondsinstellingen - Incasso / Acceptgiro

  Fondsen - fondsinstellingen - Incasso / Acceptgiro
E-mail
 • Afzender naam / e-mail
 • Test e-mail adres

  Fondsen - fondsinstellingen - e-mail

  Fondsen - fondsinstellingen - e-mail
Inboeken
 • Grootboeknummer
 • Afwijkingspercentage
 • Afsluiten vorig actiejaar
 • Boeken op vorig jaar toestaan t/m
 • Toekennen via betaalkenmerk

  Fondsen - fondsinstellingen - inboeken

  Fondsen - fondsinstellingen - inboeken

Gebruikers

COMMON_BA_Fondsen-Overig-Gebruikers

Uitsluitingen

Fondsen - overig - statistiek

Fondsen - Overig - statistiek