Inloggen met de LRP inlog-app

Om in te loggen doet u als volgt:

  • open op uw telefoon de app LRP Login
  • selecteer in het scherm Kies een DIGIPASS de gewenste sleutel
  • selecteer in het scherm Sleutels optie LRP
  • de LRP inlog-app toont nu een 6-cijferige Sleutelcode
    (De balk met Resterende tijd geeft - bij benadering - aan hoelang u nog met de code kunt inloggen.)Log vervolgens in in LRP met:

  • uw naam
  • uw wachtwoord
  • de sleutelcode van de LRP inlog-app

Kijk hier als het inloggen niet wil lukken.