Kan niet inloggen met de app

Soms kan het voorkomen dat u met de code van de LRP Login app niet kunt inloggen.

Controleer in dat geval de tijdzone van uw telefoon.
Dit kunt u verifiëren aan de hand van de tijd die wordt weergegeven in de LRP Login app.

Klik op het wieltje rechtsboven in het scherm.

Klik vervolgens op DIGIPASS informatie.

Verifieer de gegevens bij Telefoon GMT Tijd en het Client/Server tijdsverschil.

Als de GMT-tijd teveel afwijkt (let op, de GMT-tijd wijkt altijd af van de tijd in Nederland), contoleer dan de tijdzone ( android / iPhone ) van uw telefoon