Nieuwe telefoon

Als u een nieuwe telefoon in gebruik neemt, dient u - voor wat het inloggen in LRP betreft - het volgende te doen:

  • De LRP inlog-app (opnieuw) installeren op uw nieuwe telefoon

  • De app starten en de QR-code(s) die in LRP aan uw gebruikersrol zijn gekoppeld opnieuw scannen (Scan de code voor offline activatie).

De QR-code die u moet scannen moet u opvragen bij de lokaal beheerder van uw gemeente.

De lokaal beheerder kan 'uw' QR-code rechtstreeks vanuit LRP aan u mailen aan het e-mailadres waarmee u inlogt in LRP.
Desnoods kan de lokaal beheerder uw QR-code vanuit LRP downloaden en u deze via e-mail toezenden of zelfs voor u afdrukken op papier om te scannen.