Ambten en functies verwijderen

Inleiding

Als de (ambts)termijn van ambt / kerkelijke functie is verstreken is het de bedoeling om bij het betreffende ambt / kerkelijke functie een einddatum in te vullen in plaats van het ambt / kerkelijke functie te verwijderen.

  • Ga naar Ledenadministratie > Gemeenteoverzicht > tabblad Ambten & functies

Gemeenteoverzicht - Ambten & functies

Gemeenteoverzicht - Ambten & functies
  • Selecteer de juiste persoon en klik op de knop Verwijderen.

    Als de (ambts)termijn van ambt / kerkelijke functie is verstreken is het de bedoeling om bij het betreffende ambt / kerkelijke functie een einddatum in te vullen in plaats van het ambt / kerkelijke functie te verwijderen.