Lid inschrijven

Inleiding

In het register van de (wijk)gemeente worden ingeschreven zij die binnen het grondgebied van de gemeente hun vaste woonplaats hebben en als dooplid dan wel als belijdend lid tot de gemeente behoren.

Schematisch

Schema inschrijven lid

Inschrijven

 • Open vanuit het menu Leden > (Wijk) gemeente. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.
Overzicht geregistreerden
Overzicht geregistreerden
 • Klik in het tabblad Leden op de knop Inschrijven
Nieuwe inschrijving
 • Selecteer Lid in het veld Type inschrijving (gemeente en wijkgemeente zijn al ingevuld) en klik op Volgende.
  Voer de gewenste gegevens van het het lid in in het scherm Persoonsgegevens.

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens

  • Plaats - indien van toepassing - bij Overkomst en selecteer uit de lijst het kerkgenootschap van overkomst.

   overkomst is niet hetzelfde als gastlidmaatschap maar gaat verder. Zie de veelgestelde vragen over de kerkorde voor meer informatie).

  • Zet bij Gedoopt als het lid is gedoopt.
   Persoonsgegevens - doopgegevens
   Vul in:

   • Doopdatum
   • Kerkelijke gezindte van de doop.
    Aangezien het hier een lid betreft is deze (hoogstwaarschijnlijk) Protestants.
   • selecteer uit de lijst de naam van de (wijk)gemeente van doop

  • Zet bij het veld Belijdenis gedaan als het lid belijdenis heeft gedaan.
   Vul de overige gegevens in, net zoals bij de doopregistratie hierboven. (alleen bij inschrijving is bij de registratie van belijdenis de datum niet verplicht)

 • In het kader van AVG dienen de vragen onder Verklaring te worden beantwoord:

  Nieuwe inschrijving - Verklaring inzake AVG
  • akkoord met opname in de landelijke registratie van de Protestantse Kerk in Nederland (blokkerend, zonder akkoord kan de inschrijving niet plaatsvinden)
  • akkoord met opname in de registratie bij het SILA .
   Hierdoor worden mutaties in de BRP aan LRP doorgegeven.
   Als de persoon bezwaar heeft tegen opname dan is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het lid.

   In het geregistreerdedossier kan ook een vinkje staan in het veld GBA-blokkade. Deze blokkade wordt aangebracht vanuit het BRP.
   In dit geval worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het lid.

 • Na het klikken op Volgende controleert LRP of er met de ingevulde persoonsgegevens al een geregistreerde bestaat die voldoet aan de combinatie achternaam en geboortedatum en postcode + huisnummer.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

Inschrijven van een nieuw lid

LRP controleert of het opgegeven adres tot een bestaande sectie behoort.

 • Als het opgegeven adres tot geen of meerdere bestaande secties behoort moet u een keuze maken voor een sectie:
  Nieuwe inschrijving - Selecteer sectie
  Na het klikken op Volgende wordt bij de geregistreerde een Sectievoorkeur vastgelegd.

 • Als het opgegeven adres niet tot een bestaande sectie behoort en ook niet binnen de wijkgemeente valt dan moet u ook een keuze maken voor een sectie.
  Na het klikken op Volgende wordt bij de geregistreerde een Sectievoorkeur én een voorkeurslidmaatschap vastgelegd.

  aan het inschrijven van leden in een 'andere' wijkgemeente binnen dezelfde gemeente zijn voorwaarden verbonden. Zie paragraaf Registreren overschrijving naar andere gemeente.

 • Als op het opgegeven adres in LRP al leden zijn geregistreerd dan is het goed mogelijk dat de betreffende geregistreerde onderdeel is van een bestaande pastorale eenheid. Selecteer de pastorale eenheid waar de geregistreerde aan toegevoegd moet worden of maak een nieuwe pastorale eenheid aan.

  Inschrijven lid - mogelijke pastorale eenheden
 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid (toevoegen aan bestaande PE of nieuwe PE maken).

Inschrijven van een bestaande geregistreerde

Inleiding

Geregistreerden kunnen niet dubbel worden ingevoerd in LRP!
Er kan echter sprake zijn van een het inschrijven van een tweeling / meerling. Neem in dat geval contact op met de helpdesk van LRP.
Kies in alle andere gevallen voor opnemen als Vriend - niet eigenaar of voor de overschrijving van de bestaande geregistreerde naar uw (wijk)gemeente.

 • Bij het inschrijven constateert LRP dat de registratie al voor komt in LRP.

  Inschrijven lid - Overeenkomende geregistreerde(n)

  Het is niet mogelijk om een persoon die al in LRP is geregistreerd nogmaals als lid voor de eigen gemeente in te schrijven!

 • Selecteer de gevonden overeenkomende geregistreerde en maak uw keuze:

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een nieuwe registratie van een persoon met dezelfde geboortedatum, achternaam, voornaam, postcode en huisnummer als van iemand die al in LRP is geregistreerd, neem dan contact op met de helpdesk van LRP.

 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid (toevoegen aan bestaande PE of nieuwe PE maken).

 • Onder het tabblad Kerkelijke gegevens moet voor geregistreerden van de Evangelisch Lutherse Gemeente het kenmerk op Evangelisch-Luthers worden gezet om deze in het verhuisproces te behouden voor de Evangelisch Lutherse Gemeente.
  Een eenmaal geplaatst vinkje bij Evangelisch-Luthers is na het opslaan niet meer te wijzigen!