Belijdenis

  • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

  • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente, selecteer de juiste persoon en klik op Bewerken), kies tabblad Kerkelijk

Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens

Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens
  • Klik op de knop Wijzig naast het veld Kerkelijke staat en vervolgens op Registreer belijdenis. (Alleen mogelijk bij kerkelijke staat Dooplid)

Registreer belijdenis

Registreer belijdenis
  • Vul de datum belijdenis in, deze datum is verplicht.

  • Als de belijdenis in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is gedaan kies dan in het veld Gezindte voor 'Protestants'. Selecteer daarna, indien nodig, de juiste wijkgemeente.

  • Als de belijdenis niet in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is gedaan kies dan in het veld Gezindte voor 'Overige'. Selecteer de juiste Overige Gezindte en vul vervolgens de naam in van de (wijk)gemeente van belijdenis.

  • Sla deze registratie van belijdenis op waarna het geregistreerdedossier opent.
    Pas eventueel de overige gegevens aan, Ook de gegevens van de belijdenis kunnen nu, indien nodig, (met de knop Wijzig achter Kerkelijke staat) worden aangepast.