Doop

  • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

  • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente, selecteer de juiste persoon en klik op Bewerken), kies tabblad Kerkelijke

Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens

Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens
  • Klik op de knop Doop registr. naast het veld Kerkelijke staat en vervolgens op Registreer doop.

Registreer doop

Registreer doop
  • Vul de doopdatum in.

  • Als de doop in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is bediend kies dan in het veld Gezindte voor 'Protestants'. Selecteer daarna, indien nodig, de juiste wijkgemeente.

  • Als de doop niet in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is bediend kies dan in het veld Gezindte voor 'Overige'. Selecteer de juiste Overige Gezindte en vul vervolgens de naam in van de doop(wijk)gemeente.

  • Sla deze doopregistratie op waarna het geregistreerdedossier opent.
    Pas eventueel de overige gegevens aan, Ook de gegevens van de doop kunnen nu, indien nodig, (met de knop Wijzig achter Kerkelijke staat) worden aangepast.

Als wordt gekozen voor ongedaan maken van de doopregistratie dan is de geregistreerde geen lid meer.
De betrokken persoon wordt door middel van een uitschrijvingsbrief namens de generale synode hiervan in kennis gesteld.