Sleutel overdragen aan nieuwe gebruiker

Het is niet toegestaan een sleutel / QR-code over te dragen aan een andere gebruiker/ambtsdrager!
De LB dient de oude gebruiker te verwijderen en een nieuwe gebruiker op te voeren.

Hierbij moet de de authenticatiesleutel die in LRP aan de oude gebruiker was gekoppeld aan de nieuwe gebruiker ter hand worden gesteld of, bij gebruik van de LRP inlog-app, moet de betreffende QR-code per e-mail naar de nieuwe gebruiker worden verzonden.

Zie ook