Sleutel overdragen aan nieuwe gebruiker

Het is niet toegestaan een sleutel over te dragen aan een andere, bestaande gebruiker/ambtsdrager!
De LB dient de oude gebruiker te verwijderen en een nieuwe gebruiker op te voeren.

Hierbij moet de de authenticatiesleutel die in LRP aan de oude gebruiker was gekoppeld aan de nieuwe gebruiker ter hand worden gesteld.