Locatie verwijderen

Alleen een lokaal beheerder kan een (kerk)gebouw verwijderen

  • Ga naar KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > tabblad Locaties

Gemeenteoverzicht - Locaties

Gemeenteoverzicht - Locaties
  • Selecteer het gebouw en klik op de knop Verwijderen.
    Als het betreffende gebouw is aangewezen als bezoekadres bij het KVK van uw gemeente dan kunt u het gebouw niet verwijderen.

Gebouw kan niet worden verwijderd, omdat het bijbehorende adres in gebruik is als bezoekadres voor de KvK.
Wijzig eerst het KvK-bezoekadres van uw diaconie / college van kerkrentmeesters.