Overige contacten

Een lokaal beheerder kan alleen het overzicht overige contacten zien, maar niet bewerken.
Zie voor meer informatie hoofdstuk Overige contacten van de handleiding ledenadministratie