Sectie splitsen

Het splitsen van een sectie bestaat uit de volgende handelingen:

Zie ook Postcodetabel gebruik