Sortering wijzigen

Sorteringen wijzigen

Kijk vóór het wijzigen eerst onder tabblad Gebruik waar de betreffende sortering in gebruik is.

  • Open menu Beheer > Sorteringen > Gemeente

  • Voeg toe, verwijder of wijzig de (attributen van de) velden van de sortering.
    Kijk hier voor uitleg over sorteringen in LRP.