Brief met acceptgiro

In deze instructiefilm maken we een formulier van het type 'brief met acceptgiro' (formaat Combola), sjabloontype 'Toezeggingsbrief', gebaseerd op de standaardsjabloon 'Paascollecte'.
We demonstreren de volgende handelingen:

  • Selecteren van een type document, het papierformaat en het type enveloppe
  • Selecteren van de standaardsjabloon Paascollecte en de bijbehorende instelling
  • Aanpassen van de inhoud van blokken
  • Tussenvoegen van een blok
  • Invoegen van een eigen afbeelding/logo
  • Aanpassen afbeelding
  • Aanpassen van de formattering van een blok
  • Toevoegen van een zogenaamde 'Prefab'
  • Het resultaat te controleren met behulp van de functie Voorbeeld