×

Found 8 resultsin 3.155 ms

Een meegeregistreerde inschrijven

...protestantse leden; het is niet mogelijk een meegeregistreerde zelfstandig in de registratie op te nemen. Meegeregistreerden kunnen: lid zijn: (doop/belijdend) bij een andere gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland; bij een andere kerkgenootschap (bvb. gedoopt/vormsel ontvangen, dan...

Een niet-gedoopt kind inschrijven

...op dezelfde wijze als het inschrijven van een meegeregistreerde, beide zijn na registratie geen. Het is niet mogelijk een niet-gedoopt kind zelfstandig in de registratie op te nemen, er dient altijd een ouder te worden geselecteerd. Het is niet mogelijk een niet-gedoopt kind ouder dan 17 jaar...

Relatie met wijkgemeente wijzigen

...maar zich wel verbonden weten met deze gemeente' meegeregistreerde De relatie met de wijkgemeente van een geregistreerde met kerkelijke staat dooplid of belijdend lid is altijd lid. (voor een gastlid is de relatie gastlid). De relatie met de wijkgemeente van een geregistreerde zonder kerkelijke...

Echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap

...PE' ontstaan als één van beide partners als meegeregistreerde alleen in de PE achterblijft. Zie ook Beheren pastorale eenheid en inschrijven meegeregistreerde Controleer na aanmaak van de nieuwe PE zo nodig de samenstelling van de oude en nieuwe PE en corrigeer eventueel de relaties binnen de...

De ledenadministrateur

...van alle geregistreerden (leden, vrienden, meegeregistreerden en overige contacten) en pastorale eenheden (PE) juist en actueel zijn. Daarnaast assisteert u de andere gebruikers bij het ontsluiten van informatie uit LRP door middel van overzichten, selecties en exports. Als...

Inschrijven

...kind inschrijven Een vriend inschrijven Een meegeregistreerde inschrijven Inleiding Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland: Dooplid Deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als...

Uitschrijving

...hier gaat om de uitschrijving van een niet-lid (meegeregistreerde, vriend of ongedoopt kind) is hier slechts sprake van verwijdering van (de registratie van) de betrokkene uit de ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarom wordt aan de betrokkene geen uitschrijvingsbrief...

Combinaties

Inleiding Voor de bijdragenadministrateur is voor een selectie ten behoeve van een financiële actie een extra categorie leeftijdcriteria beschikbaar: Combinaties. In combinaties kunt u nu eenvoudig en overzichtelijk voor: PE hoofden; kinderen; partners; overige. meerdere verschillende leeftijdcrite