Archiveren / verwijderen actiejaren

Inleiding

Fondsen in LRP werken per actiejaar. Het oudst voorkomende actiejaar in LRP is 2013.

Archiveren actiejaren ouder dan 4 jaar

LRP archiveert automatisch 1 keer per jaar (in januari) van alle fondsen het oudste actieve actiejaar volgens de volgende regel: het actuele en de drie voorgaande actiejaren blijven ongewijzigd beschikbaar, oudere actiejaren worden gearchiveerd / afgesloten.

Gearchiveerde/afgesloten jaren zijn herkenbaar aan een melding in het scherm na selectie van een gearchiveerd actiejaar in het fondsoverzicht.

Fonds - gearchiveerd actiejaar

Fonds - gearchiveerd actiejaar

Tijdens het archiveren van een actiejaar doet LRP het volgende:

 • de selectiegegevens worden verwijderd (de gebruikte selectie blijft uiteraard wel behouden);
 • de uitnodigingen worden verwijderd;
 • brieven / incasso's / e-mails worden verwijderd;
 • herinneringen worden verwijderd;
 • ontvangsten / storneringen worden verwijderd en geëxporteerd in 1 CSV-bestand.
  Boekstukken waarin zich deze ontvangsten / storneringen bevonden worden herberekend. Lege boekstukken worden verwijderd.

Van een gearchiveerd actiejaar worden de volgende gegevens bewaard:

 • deelnemers, te exporteren via het overzicht deelnemers ;
 • ontvangsten / storneringen, in de vorm van een CSV-download met daarin alle relevante gegevens;
 • statistische gegevens.

In een niet gearchiveerd actiejaar kunt u naast de standaard financiële export ook een financiële export genereren die qua kolom-indeling aansluit bij de CSV-download van ontvangsten / storneringen in een wél gearchiveerd actiejaar.
Op die manier kunt u financiële gegevens over een langere periode met elkaar vergelijken.

Verwijderen actiejaren ouder dan 10 jaar

De 4 meest recente actiejaren bevatten alle financiële gegevens (incl. ontvangsten in boekstukken). Oudere actiejaren zijn door LRP gearchiveerd en bevatten alleen nog deelnemers, en ontvangsten in CSV-formaat (om te downloaden)

LRP verwijdert jaarlijks op 1 september de actiejaren ouder dan 10 jaar.

U kunt de historische gegevens ouder dan 10 jaar zelf bewaren buiten LRP. U moet dan voor de actiejaren ouder dan 10 jaar elk jaar, vóór 1 september:

U dient hierbij de AVG-richtlijnen te hanteren voor wat betreft het bewaren en verwerken van persoonsgegevens buiten LRP.

AVG-richtlijn voor gegevens die uit LRP worden geëxporteerd:

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het verdere gebruik van de gegevens. De privacy-wetgeving is op dit punt streng; zorg ervoor dat:

 1. u weet welke gegevens u exporteert,
 2. u deze gegevens alleen aan bevoegde personen ter beschikking stelt,
 3. er een gerechtvaardigd belang is, deze gegevens buiten LRP te gebruiken,
 4. de gegevens goed beveiligd blijven,
 5. u weet wat u moet doen als de gegevens kwijtraken (datalek),
 6. er een verwerkersovereenkomst is, als u de gegevens laat verwerken door een bedrijf.
 7. u afspraken maakt over het verwijderen van de geëxporteerde gegevens.