Doop / belijdenis

Op deze pagina

 • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente, selecteer de juiste persoon en klik op Bewerken), kies tabblad Kerkelijke gegevens

  Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens

  Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens
 • Klik op de knop achter het veld Kerkelijke staat

Doop

 • Selecteer de optie Registreer doop.

  Registreer doop

  Registreer doop
 • Vul de doopdatum in.

 • Als de doop in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is bediend kies dan in het veld Gezindte voor 'Protestants'. Selecteer daarna, indien nodig, de juiste wijkgemeente.

 • Als de doop niet in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is bediend kies dan in het veld Gezindte voor 'Overige'. Selecteer de juiste Overige Gezindte en vul vervolgens de naam in van de doop(wijk)gemeente.

 • Sla deze doopregistratie op waarna het geregistreerdedossier opent.
  Pas eventueel de overige gegevens aan, ook de gegevens van de doop kunt u, met de knop achter het veld Kerkelijke staat, aanpassen.

Als wordt gekozen voor ongedaan maken van de doopregistratie dan is de geregistreerde geen lid meer.
De betrokken persoon wordt door middel van een uitschrijvingsbrief namens de generale synode hiervan in kennis gesteld.

Belijdenis

 • Selecteer de optie Registreer belijdenis. (Alleen mogelijk bij kerkelijke staat Dooplid)

  Registreer belijdenis

  Registreer belijdenis
 • Vul de datum belijdenis in, deze datum is verplicht.

 • Als de belijdenis in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is gedaan kies dan in het veld Gezindte voor 'Protestants'. Selecteer daarna, indien nodig, de juiste wijkgemeente.

 • Als de belijdenis niet in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland is gedaan kies dan in het veld Gezindte voor 'Overige'. Selecteer de juiste Overige Gezindte en vul vervolgens de naam in van de (wijk)gemeente van belijdenis.

 • Sla deze registratie van belijdenis op waarna het geregistreerdedossier opent.
  Pas eventueel de overige gegevens aan, Ook de gegevens van de belijdenis kunt u, met de knop achter het veld Kerkelijke staat, aanpassen.