Overzicht geregistreerden

Geregistreerden

Vanuit het menu Overzichten => Geregistreerden toont LRP een eenvoudig overzicht van alle gemeenteleden (geregistreerden) die binnen uw autorisatie vallen.

Overzicht geregistreerden

Overzicht geregistreerden