Kerkelijk register

In het kerkelijk register zijn de volgende gegevens op te zoeken:

Per (wijk)gemeente kunt u ook inzien:

 • algemene gegevens
 • gemeenten (via classis)
 • ontvangstgemeenten (via classis)
 • bestuurlijke informatie
 • wijkgemeenten (via gemeente)
 • locaties
 • ring (via gemeente)
 • classis (via gemeente)
 • ambten en kerkelijke functies. (alleen ambten en kerkelijke functies waarbij de (wijk)gemeente heeft aangegeven dat deze in het Kerkelijk Register mogen worden getoond)

Procedure

 • Open Leden > Kerkelijk register

 • Maak uw keuze uit de zoekmogelijkheden.

  Kerkelijk register - geregistreerden

  Kerkelijk register - geregistreerden

Geregistreerden

 • Vul de Verplichte zoekcriteria in en klik op Zoeken.
  Naast de (achter)naam, huisnummer, woonplaats en geboortedatum is de postcode of de straat een verplicht veld. (Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig.)

 • Onder het kopje Zoekresultaat verschijnt de gezochte geregistreerde.

Als de melding 'Meerdere geregistreerden voldoen aan uw zoekcriteria' verschijnt, vul dan aanvullende zoekcriteria (voorletter(s), voorna(a)m(en), roepnaam) in.

Zie ook

Wijkgemeenten

 • Vul één of meer van de zoekvelden in en klik op Zoeken.

 • Selecteer de gewenste wijkgemeente en klik op Inzien.

  Wijkgemeente

  Wijkgemeente
 • In het onderste gedeelte van het venster toont LRP meer informatie over de wijkgemeente:

  • bestuurlijke gegevens: wijkkerkenraad, wijkraad van kerkrentmeesters, wijkraad van diakenen
  • locaties: (kerk)gebouwen en zalen
  • ambten en kerkelijke functies. (alleen ambten en kerkelijke functies waarbij de (wijk)gemeente heeft aangegeven dat deze in het Kerkelijk Register mogen worden getoond)

Gemeenten

 • Vul één of meer van de zoekvelden in en klik op Zoeken.

 • Selecteer de gewenste gemeente en klik op Inzien.

  Gemeente

  Gemeente
 • In het onderste gedeelte van het venster toont LRP meer informatie over de gemeente:

  • bestuurlijke gegevens: algemene kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen
  • wijkgemeenten
  • locaties
  • ring
  • classis
  • ambten en kerkelijke functies. (alleen ambten en kerkelijke functies waarbij de (wijk)gemeente heeft aangegeven dat deze in het Kerkelijk Register mogen worden getoond)

Ringen

 • Vul één of meer van de zoekvelden in en klik op Zoeken.

 • Selecteer de gewenste gemeente en klik op Inzien.

  Ring

  Ring
 • In het onderste gedeelte van het venster toont LRP meer informatie over de ring:

  • algemene gegevens
  • (ontvangst)gemeenten

Classes

 • Vul één of meer van de zoekvelden in en klik op Zoeken.

 • Selecteer de gewenste gemeente en klik op Inzien.

  Classis

  Classis
 • In het onderste gedeelte van het venster toont LRP meer informatie over de classis:

  • algemene gegevens
  • classispredikant, scriba en visitator
  • ringen
  • (ontvangst)gemeenten