Subselecties - volgorde verwerking

In de fondsen is de verwerking van de (sub)selecties als volgt:

  1. de eerste subselectie (indien aanwezig)
  2. de tweede subselectie (indien aanwezig)
  3. de volgende subselectie(s) (indien aanwezig)
  4. de hoofdselectie (zoals vastgelegd in het actiejaar)

De subselecties worden dus uitgevoerd in volgorde waarin ze getoond worden in het fonds waaraan ze gekoppeld zijn.
De geregistreerden die bij de eerste subselectie zijn verwerkt, worden in de volgende subselecties en de hoofdselectie niet nóg een keer verwerkt.
Dit geldt ook voor de daaropvolgende subselectie en de eropvolgende selectie(s) en de hoofdselectie.

Dit is van belang bij elkaar overlappende subselecties.
Bijvoorbeeld: 'gulle gevers' en 'jongeren'. Als een persoon aan beide criteria voldoet ('jongere' én 'gulle gever') dan is de volgorde van de subselecties in het fonds bepalend voor welke toezeggingsbrief deze jongere krijgt: een brief als 'gulle gever', of een brief als 'jongere'.