Beheren gemeente

Het inrichten van uw gemeente in LRP gebeurt door de Dienstenorganisatie van de PKN, afdeling KSO. Het aanpassen van de basisgegevens van uw gemeente kunt u het beste door deze afdeling laten doen; met name het aanpassen van basisgegevens van de gemeente of van de gegevens die gerelateerd zijn aan het grondgebied van uw gemeente kan ernstige en moeilijk herstelbare gevolgen hebben voor alle processen in LRP.

Hieronder staat vermeld welke gegevens van uw gemeente de lokaal beheerder van uw gemeente kan aanpassen.

  • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n)

    Gemeenteoverzicht

  • Controleer de gegevens en wijzig waar nodig de gegevens.

Algemeen

  • Wijzig waar nodig de gegevens in het tabblad Algemeen. Gemeenteoverzicht - Algemeen

  • Door het vinkje te verwijderen in het veld Toegang DO schermt u de volledige gemeente af voor toegang en dienstverlening door de Dienstenorganisatie. Indien dit veld is aangevinkt kunt u geen beroep doen op support via de helpdesk van LRP.

  • Vul bij Adres kerkelijk bureau het adres van de scriba in als er geen sprake is van een kerkelijk bureau/administratiekantoor.

Bestuurlijke gegevens

De hier ingevulde gegevens worden doorgegeven aan de Belasingdienst (voor het opvragen van het RSIN-nummer), aan FRIS en worden gebruikt bij de communicatie met de diverse colleges en commissies van uw gemeente.

Kerkenraad

Gemeenteoverzicht - Kerkenraad

Vul de gevraagde contactgegevens in, maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van 'administratieve' adressen (centraal adres of postbus, kerkenraad@protest...nl).

Bij publicatie in het jaarboek zal dit adres gebruikt worden.

College van kerkrentmeesters (CvK)

Contactgegevens

Gemeenteoverzicht - College van kerkrentmeesters

Vul de gevraagde contactgegevens in, maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van 'administratieve' adressen (centraal adres of postbus, cvk@protest...nl).

ANBI-gegevens

Gemeenteoverzicht - College van kerkrentmeesters

Vul het adres (geldige URL) van de ANBI-pagina van de gemeente (CvK) in.
Dit adres is verplicht en moet rechtstreeks leiden naar een pagina waarop de ANBI-gegevens van uw gemeente staan vermeld.

KVK-gegevens

Mede vanwege de invoering van e-Herkenning door de overheid worden alle gemeente en diaconieën ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk draagt zorg voor het aanmelden van alle gemeenten en diaconiën bij de Kamer van Koophandel (KVK). Het KVK zal na aanmelding schriftelijk de vereiste gegevens doorgeven aan de gemeente. De Dienstenorganisatie verzorgt ook het doorgeven van de wijzigingen die u in LRP invoert.

Ten behoeve van de inschrijving van uw gemeente en diaconie dient de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk onder andere een bezoekadres op te geven.
Daarvoor maken we gebruik van het adres (geen postbus) van een van de kerkgebouwen die u in LRP onder het kopje Locaties voor uw gemeente heeft vastgelegd.

Gemeenteoverzicht - College van kerkrentmeesters

Selecteer met behulp van de knop Selecteer bezoekadres KvK voor het College van Kerkrentmeesters (= uw gemeente) een bezoekeadres.
Een bezoekadres mag geen postbus zijn en mag niet naar een natuurlijk persoon leiden.

Contactgegevens facturen CvK

College van diakenen (CvD)

Contactgegevens

Gemeenteoverzicht - College van diakenen

Vul de gevraagde contactgegevens in, maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van 'administratieve' adressen (centraal adres of postbus, cvk@protest...nl).

ANBI-gegevens

Gemeenteoverzicht - College van diakenen

Vul het adres (geldige URL) van de ANBI-pagina van de diaconie van de gemeente (CvD) in.
Dit adres is verplicht en moet rechtstreeks leiden naar een pagina waarop de ANBI-gegevens van de diaconie van uw gemeente staan vermeld.

KVK-gegevens

Mede vanwege de invoering van e-Herkenning door de overheid worden alle gemeente en diaconieën ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk draagt zorg voor het aanmelden van alle gemeenten en diaconiën bij de Kamer van Koophandel (KVK). Het KVK zal na aanmelding schriftelijk de vereiste gegevens doorgeven aan de gemeente. De Dienstenorganisatie verzorgt ook het doorgeven van de wijzigingen die u in LRP invoert.

Ten behoeve van de inschrijving van uw gemeente en diaconie dient de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk onder andere een bezoekadres op te geven.
Daarvoor maken we gebruik van het adres (geen postbus) van een van de kerkgebouwen die u in LRP onder het kopje Locaties voor uw gemeente heeft vastgelegd.

Gemeenteoverzicht - College van diakenen

Selecteer met behulp van de knop Selecteer bezoekadres KvK voor het College van Diakenen een bezoekeadres.
Een bezoekadres mag geen postbus zijn en mag niet naar een natuurlijk persoon leiden.

Contactgegevens facturen CvD

Commissies

Gemeenteoverzicht - College van kerkrentmeesters

Onder het kopje Commissies kunt u eventuele commissies in uw gemeente en wijkgemeente vastleggen. De commissietypes worden centraal beheerd.

Gebiedsomvang

Onder dit tabblad staan de postcodegebieden van de gemeente. Zie ook Gebiedsomvang.

Wijkgemeenten

Onder dit tabblad staan de wijkgemeenten van de gemeente. Zie paragraaf 2.12 Beheren wijkgemeente.

Secties

Onder dit tabblad staan de secties van de gemeente. Zie paragraaf 2.6 Secties.

Vrije gebieden

Onder dit tabblad staan de vrije gebieden van de gemeente. Zie paragraaf 2.7 Vrije gebieden.

Geregistreerden

Onder dit tabblad staan de geregistreerden van de gemeente.
De lokaal beheerder (LB) kan van de geregistreerden alleen maar de burgerlijke gegevens en deelnames (groepen, selecties, vrije gebieden en ambten & functies) inzien.

Overige contacten

Onder dit tabblad de overige contacten van de gemeente. Zie paragraaf 2.8 Overige contacten.

Locaties

Onder dit tabblad staan de locaties van de gemeente. Zie paragraaf 2.9 Locaties.

Statistieken

Onder dit tabblad staan de statistische gegevens van de gemeente.

Financieel

Zie paragraaf 2.13 Financiële basisgegevens.

Ambten en functies

Onder dit tabblad staan de ambten en (kerkelijke) functies van de gemeente. Zie paragraaf 2.10 Ambten en functies.

Fris

Onder dit tablad (Financieel Rapportage- en InformatieSysteem (FRIS)) staan de e-mailadressen van de indieners en raadplegers van de jaarrekening, begroting en/of meerjaranraaming van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en/of College van Diakenen (CvD) van uw gemeente.

Gemeenteoverzicht - FRIS

Het opvoeren van een indiener en raadpleger staat staat hier beschreven.

Bij het inloggen in de applicatie FRIS wordt door FRIS automatisch aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon (= het betreffende e-mailadres waarmee is ingelogd in FRIS) voorkomt in bovenstaande overzicht.
Als het e-mailadres daadwerkelijk in bovenstaand overzicht voorkomt dan kan een indiener in FRIS een jaarrekening of begroting (al naar gelang de instellingen) indienen namens en ten behoeve van uw gemeente.
Een raadpleger kan in FRIS een jaarrekening of begroting (al naar gelang de instellingen) inzien ten behoeve van uw gemeente.

Komt het e-mailadres niet (meer) voor in bovenstaand overzicht dan kan de betreffende persoon niet (meer) namens en ten behoeve van uw gemeente werken /inzien.
Een FRIS indiener of raadpleger hoeft geen lidmaat te zijn van uw gemeente (of van de PKN).