Lopende uitschrijvingen

Inleiding

Na het registreren van een uitschrijving zonder schriftelijke verklaring is bij de uitschrijfdatum rekening gehouden met de 30 dagen termijn (plus 5 dagen administratieve verwerkingstijd) waarbinnen de betrokkenen bezwaar kan maken tegen de uitschrijving. Gedurende deze termijn is er spraken van een 'lopende uitschrijving'.
U kunt de lopende uitschrijving zelf ongedaan maken, u moet dan wel aan de helpdesk vragen om de door LRP aangemaakte uitschrijfbrief (deze vindt u in het geregistreerdedossier onder contcatmomenten ) te annuleren.
Na 35 dagen word de lopende uitschrijving automatisch door LRP verwerk, en komt de uitschrijving niet meer in deze lijst voor.

Lopende uitschrijvingen

  • Open het overzicht lopende uitschrijvingen via Leden > Lopende uitschrijvingen

    Lopende uitschrijvingen

    Lopende uitschrijvingen

Lopende uitschrijving annuleren

  • Selecteer de lopende uitschrijving die u wilt annuleren en klik op de knop Maak lopende uitschrijving ongedaan

    Neem vervolgens contact op met de helpdesk van LRP om de uitschrijfbrief / -ven te laten annuleren.