Geregistreerde en PE gegevens

In LRP voor de pastoraal werkende is het geregistreerdedossier gecombineerd met een vereenvoudigde PE-kaart

Maak uw keuze: