QR-code

De prefab QR-code (niet hetzelfde als de de barcode !) drukt een QR-code af met een link naar SKG Collect.
Gemeenteleden die u met een toezeggingsbrief benadert, kunnen zo toch digitaal hun toezegging doen

Let op: Dit veronderstelt een contract met SKG en een correcte configuratie van SKG Collect voor uw gemeente en het fonds waarin u dit sjabloon gebruikt.

Deze automatisch gegenereerde QR-code is niet bruikbaar voor Donkey Mobile. U kunt wel een 'vaste' QR-code als afbeelding opnemen in uw sjabloon.