Vriend inschrijven

Inleiding

In de Kerkorde is vastgelegd dat het mogelijk is om personen die zich niet aansluiten bij een kerkelijke gemeente, toch op te nemen in de registratie. Bijvoorbeeld wanneer deze personen wel graag de kerkdiensten bezoeken of meedoen aan kerkelijke activiteiten. In het kerkorde van de Protestantse Kerk wordt specifiek vermeld dat het pastoraat ook naar hen uitgaat. Zij hebben dus wel recht op meeleven en pastorale zorg. De rechten en plichten die voor overige gemeenteleden gelden, zijn op vriend niet van toepassing.
Vriend kan/kunnen zijn:

 • 'Zij, die lid zijn van een andere (wijk)gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met deze (wijk)gemeente'
 • 'Zij, die lid zijn van een kerk die niet behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met deze (wijk)gemeente'
 • 'Zij, die van geen kerk lid zijn, maar zich wel verbonden weten met deze gemeente'

Meer hierover op de site van de Protestantse Kerk in Nederland:

Het 'eigenaarschap' van de gegevens berust bij de (wijk)gemeente waarin de (eerste) inschrijving heeft plaatsgevonden, deze (wijk)gemeente mag als enige wijzigingen aanbrengen op de gegevens van de geregistreerde.
Het vriend zijn wordt bij verhuizing buiten het gebied van de oorspronkelijke wijkgemeente niet doorgegeven aan de nieuwe wijkgemeente; de persoon blijft als vriend ingeschreven bij de oorspronkelijke wijkgemeente.

Schematisch

Schema inschrijven lid

Inschrijven

 • Open het Gemeenteoverzicht. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.
 • Klik in het tabblad Geregistreerden op de knop Inschrijven

 • Selecteer Vriend in het veld Type inschrijving (gemeente en wijkgemeente zijn al ingevuld) en klik op Volgende.
  Voer de gewenste gegevens van de vriend in in het scherm Persoonsgegevens.

  • Zet een vinkje in het veld Sila berichten blokkeren als de nieuwe vriend heeft aangegeven bezwaar te maken tegen registratie bij het SILA.
   Hierdoor worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van de vriend.

   In het geregistreerdedossier kan ook een vinkje staan in het veld GBA-blokkade. Deze blokkade wordt aangebracht vanuit het BRP.
   Ook in dit geval worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van de vriend. • Vul de adresgegevens in, na het klikken op Volgende controleert LRP of met de ingevulde persoonsgegevens er al een geregistreerde bestaat die voldoet aan de combinatie achternaam en geboortedatum en postcode + huisnummer.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

LRP controleert of het opgegeven adres tot een bestaande sectie behoort.

 • Als het opgegeven adres tot geen of meerdere bestaande secties behoort moet u een keuze maken voor een sectie: Na het klikken op Volgende wordt bij de vriend een Sectievoorkeur vastgelegd.

 • Als het opgegeven adres niet tot een bestaande sectie behoort en ook niet binnen de wijkgemeente valt dan moet u ook een keuze maken voor een sectie.
  Na het klikken op Volgende wordt bij de vriend een Sectievoorkeur én een voorkeurlidmaatschap vastgelegd.

  Let op: aan het inschrijven van leden in een 'andere' wijkgemeente binnen dezelfde gemeente zijn voorwaarden verbonden. Zie paragraaf Registreren overschrijving naar andere gemeente.

 • Indien op het opgegeven adres in LRP al leden zijn geregistreerd dan is het goed mogelijk dat de betreffende Vriend onderdeel is van een bestaande pastorale eenheid. Selecteer de pastorale eenheid waar de Vriend aan toegevoegd moet worden of maak een nieuwe pastorale eenheid aan.

 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid (toevoegen aan bestaande PE of nieuwe PE maken).