Locaties

  • Klik in het menu op KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > Indeling > Wijkgemeente > Locaties

Onder dit tabblad staan de locaties van de wijkgemeente:

  • Kerkgebouw: alleen de gebouwen waar de eredienst wordt gehouden
  • Overige gebouwen en zalen: bijvoorbeeld wijkgebouwen, kerkelijke centra, zalencentra, etc.

Zichtbaarheid

Voor de zichtbaarheid gelden de volgende regels:

  • Een locatie die bij een wijkgemeente is vastgelegd wordt ook in het gemeente-overzicht van de locaties getoond.
  • Een locatie die bij een gemeente is vastgelegd wordt niet in het wijkgemeente-overzicht van locaties getoond.

Het is ongewenst om gebouwen dubbel op te voeren (ook niet bij een wijkgemeente en tegelijk apart bij de gemeente)