Geregistreerdedossier bewerken / raadplegen

 • Open het overzicht geregistreerden:

  • Leden > Geregistreerden
  • Gemeente > Leden > Geregistreerden
   Bij meerdere wijkgemeenten, selecteer eerst de juiste wijkgemeente
 • Selecteer of zoek de juiste persoon en open het geregistreerdedossier met de knop Bewerken

  Geregistreerdedossier

  Geregistreerdedossier

  In het geregistreerdedossier staan de gegevens van de geselecteerde persoon ingedeeld naar 'categorie':

  • burgerlijke gegevens;
  • kerkelijke gegevens;
  • gegevens inzake de Pastorale eenheid;
  • publieke en persoonlijke notities;
  • deelnames aan groepen, vrije gebied, selecties, ambten & functies, etc;
  • historische gegevens (verhuizingen, etc.);
  • contactmomenten;
  • SILA-berichten;
  • Financiële gegevens (alleen voor de bijdragenadministrateur).

 • Vanuit het geregistreerdedossier kunt u direct afdrukken:

  • Persoonskaart
  • Formulier nieuw-ingekomen
  • Uitschrijfformulier
  • Onder tabblad Pastorale eenheid:
   • Kaart van het (geselecteerde) Pe-lid
   • Kaart van de Pastorale eenheid (PE-kaart)

Zie ook de uitdraaimogelijkheden in de selecties