Lid inschrijven

Inleiding

In het register van de (wijk)gemeente worden ingeschreven zij die binnen het grondgebied van de gemeente hun vaste woonplaats hebben en als dooplid dan wel als belijdend lid tot de gemeente behoren.

Schematisch

Geregistreerdedossier - burgerlijk

Schema inschrijven

Inschrijven

 • Open vanuit het menu Leden > (Wijk) gemeente. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Klik in het tabblad Leden > Geregistreerden > Overzicht actief geregistreerden

  Overzicht geregistreerden

  Overzicht geregistreerden
 • Klik op de knop Inschrijven

  Nieuwe inschrijving

  Nieuwe inschrijving
 • Selecteer Lid in het veld Type inschrijving (gemeente en wijkgemeente zijn al ingevuld) en klik op Volgende.
  Voer de gewenste gegevens van het het lid in in het scherm Persoonsgegevens.

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens

  Nieuwe inschrijving - Persoonsgegevens
  • Plaats - indien van toepassing - bij Overkomst en selecteer uit de lijst het kerkgenootschap van overkomst.

   overkomst is niet hetzelfde als gastlidmaatschap maar gaat verder.
   Zie ordinantie 6-5-2 en ordinantie 9-5-7 Kerkorde, ordinanties en generale regelingen voor meer informatie.

  • Zet bij Gedoopt als het lid is gedoopt.

   Persoonsgegevens - doopgegevens

   Persoonsgegevens - doopgegevens

  Vul in:

  • Doopdatum
  • Kerkelijke gezindte van de doop.
   Aangezien het hier een lid betreft is deze (hoogstwaarschijnlijk) Protestants.
  • selecteer uit de lijst de naam van de (wijk)gemeente van doop

   • Zet bij het veld Belijdenis gedaan als het lid belijdenis heeft gedaan.
    Vul de overige gegevens in, net zoals bij de doopregistratie hierboven. (alleen bij inschrijving is bij de registratie van belijdenis de datum niet verplicht)
 • In het kader van AVG dienen de vragen onder Verklaring te worden beantwoord:

  Nieuwe inschrijving - Verklaring inzake AVG

  Nieuwe inschrijving - Verklaring inzake AVG
  • akkoord met opname in de landelijke registratie van de Protestantse Kerk in Nederland (blokkerend, zonder akkoord kan de inschrijving niet plaatsvinden)
  • akkoord met opname in de registratie bij het SILA .
   Hierdoor worden mutaties in de BRP aan LRP doorgegeven.
   Als de persoon bezwaar heeft tegen opname dan is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het lid.

   In het geregistreerdedossier kan ook een vinkje staan in het veld GBA-blokkade. Deze blokkade wordt aangebracht vanuit het BRP.
   In dit geval worden mutaties in de BRP niet meer aan LRP doorgegeven en is de kerkelijke gemeente de enige bron voor het actueel houden van de gegevens van het lid.

 • Na het klikken op Volgende controleert LRP of er met de ingevulde persoonsgegevens al een geregistreerde bestaat die voldoet aan de combinatie voorletters, achternaam en geboortedatum.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

Inschrijven van een nieuw lid

LRP controleert of het opgegeven adres tot een bestaande sectie behoort.

 • Als het opgegeven adres tot geen of meerdere bestaande secties behoort moet u een keuze maken voor een sectie:

  Nieuwe inschrijving - Selecteer sectie

  Nieuwe inschrijving - Selecteer sectie

  Na het klikken op Volgende wordt bij de geregistreerde een Sectievoorkeur vastgelegd.

 • Als het opgegeven adres niet tot een bestaande sectie behoort en ook niet binnen de wijkgemeente valt dan moet u ook een keuze maken voor een sectie.
  Na het klikken op Volgende wordt bij de geregistreerde een Sectievoorkeur én een voorkeurlidmaatschap vastgelegd.

  aan het inschrijven van leden in een 'andere' wijkgemeente binnen dezelfde gemeente zijn voorwaarden verbonden. Zie paragraaf Registreren overschrijving naar andere gemeente.

 • Als op het opgegeven adres in LRP al leden zijn geregistreerd dan is het goed mogelijk dat de betreffende geregistreerde onderdeel is van een bestaande pastorale eenheid. Selecteer de pastorale eenheid waar de geregistreerde aan toegevoegd moet worden of maak een nieuwe pastorale eenheid aan.

  Inschrijven lid - mogelijke pastorale eenheden

  Inschrijven lid - mogelijke pastorale eenheden
 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid (toevoegen aan bestaande PE of nieuwe PE maken).

Inschrijven van een bestaande geregistreerde

Inleiding

Het is niet toegestaan geregistreerden dubbel in te voeren in LRP!

 • Bij het inschrijven constateert LRP dat de registratie al voor komt in LRP.

  Inschrijven lid - Overeenkomende geregistreerde(n)

  Inschrijven lid - Overeenkomende geregistreerde(n)

  Het is niet mogelijk om een persoon die al in LRP is geregistreerd nogmaals als lid voor de eigen gemeente in te schrijven!

 • Selecteer de gevonden overeenkomende geregistreerde en maak uw keuze:

  Nieuwe inschrijving - Opnemen als

  Nieuwe inschrijving - Opnemen als

  Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een nieuwe registratie van een persoon met dezelfde geboortedatum, achternaam en voorletters als van iemand die al in LRP is geregistreerd, neem dan contact op met de helpdesk van LRP.

 • Na voltooiing opent het geregistreerdedossier waar u de overige ontbrekende informatie kunt invullen.
  Denk daarbij ook aan de pastorale eenheid (toevoegen aan bestaande PE of nieuwe PE maken).

Evangelische-Lutherse gemeente

Als de gemeenten van het type Evangelisch-Luthers is, dan kan de ledenadministrateur van de Evangelisch-Lutherse gemeente - ná het bewaren van de nieuwe inschrijving - onder tabblad Kerkelijke gegevens voor de geregistreerde het kenmerk op Evangelisch-Luthers zetten om deze geregistreerde te behouden voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

Een eenmaal gekozen kenmerk Evangelisch-Luthers is na het opslaan niet meer te wijzigen!