Verhuizing

Handmatig verhuizen of automatisch laten afhandelen door LRP

Als voor de geregistreerde(n) geen SILA bezwaar is vastgelegd dan zal een verhuizing vanuit de BRP via SILA automatisch in LRP worden geregistreerd.
LRP toont de verhuizing in het overzicht van meldingen in het startscherm van LRP.

Mede met het oog op de juistheid van de gegevens is het is aan te raden een verhuizing automatisch door LRP te laten registreren naar aanleiding van een melding vanuit de BRP via SILA

Bij verhuizing en/of vertrek naar een andere kerk wordt geen attestatie meer afgegeven.

  • Open het Gemeenteoverzicht, bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

  • Open het geregistreerdedossier (rechtsreeks via het geregistreerdenoverzicht of via de betreffende wijkgemeente, selecteer de juiste persoon en klik op Bewerken), kies tabblad Burgerlijke gegevens

Geregistreerdedossier - burgerlijke gegevens

Geregistreerdedossier - burgerlijke gegevens
  • Klik op de knop Wijzig adres

Verhuizen

Verhuizen
  • Pas eventueel de Verhuisdatum (alleen heden of verleden) aan.

  • Vul onder het kopje Nieuw adres de postcode en het huisnummer (en eventueel de huisletter) in.

  • Als het adres onbekend is, vink dan Adres onbekend aan.

  • Als de persoon die verhuist PE-hoofd is dan staan onder het kopje Overige PE leden binnen PE waarvan PE hoofd de overige geregistreerden binnen de PE. Plaats een vinkje bij Meeverhuizen om deze overige PE-leden mee te nemen in de verhuizing; zonder vinkje verhuist alleen het PE-hoofd, de overige PE-leden moeten dan (desgewenst) apart verhuisd worden.

Klik op Voltooien en daarna op de melding 'Het verhuisproces is voltooid'.

Verhuizing buiten de wijkgemeente

Als de geregistreerde verhuist naar een adres 'buiten de eigen wijkgemeente' dan zal deze (en eventuele PE-leden) worden ingeschreven bij een andere wijkgemeente. Met het plaatsen van een vinkje in het veld Behouden als vriend behoudt u de geregistreerde(n) ook als vriend (niet-eigenaar) van de oorspronklijke wijkgemeente.

Klik op Voltooien en daarna op de melding 'Het verhuisproces is voltooid'.

Verhuis, indien van toepassing, de overige PE-leden; controleer de samenstelling van de pastorale eenheid en pas deze eventueel aan.

Verhuizing naar buitenland

Als de geregistreerde verhuist naar een adres in het buitenland plaats dan bij het adres een vinkje in het veld Buitenland. De volgende velden komen ter beschikking.

Verhuizen buitenland

Verhuizen - buitenland

Bij een verhuizing naar het buitenland (eventueel via een BRP => SILA mutatie) blijft het gemeentelid in de oorspronkelijke wijkgemeente geregistreerd.
Gelieve een naar het buitenland vertrokken gemeentelid niet uit te schrijven.
Bij uitschrijving wordt het betreffende gemeentelid afgemeld bij SILA => BRP, waardoor er bij terugkeer in Nederland geen heropname in de gemeente van vestiging kan plaatsvinden.

Het kan voorkomen dat uw gemeente een naar het buitenland vertrokken persoon niet in de registratie wil houden.
In dat geval kan de ledendesk zorg dragen voor 'verwijdering' van het betreffende geregistreerde uit de registratie van uw (wijk)gemeente. De betreffende persoon wordt niet uitschrijving, er wordt geen 'uitschrijvingsbrief' namens de Generale Synode aangemaakt.

Wanneer de betreffende persoon zich weer in Nederland vestigt en geen SILA-bezwaar heeft, dan plaats LRP hem/haar op basis van een BRP => SILA mutatie weer in de juiste gemeente. Ook bij het handmatig inschrijven via het Kerkelijk Register kan de betreffende persoon dan weer teruggevonden worden.

Gemeenteleden met een buitenlands adres kunnen via de juiste criteria in een selectie worden uitgesloten.