Locatie opvoeren

  • Ga naar KSO > (Wijk-) Gemeente(n) > tabblad Locaties

Gemeenteoverzicht - Locaties

Gemeenteoverzicht - Locaties

Klik op Nieuw om een nieuwe locatie op te voeren.

Gebouw toevoegen

Gebouw toevoegen
  • Vul alle beschikbare gegevens in, selecteer onder het kopje Contactpersoon de contactpersoon voor de locatie (bijvoorbeeld een koster/beheerder) uit de geregistreerden / overige contacten van de gemeente.

  • U kunt de contactgegevens ná selectie van de persoon nog aanpassen of verwijderen,

De gegevens van deze locatie, en met name de gegevens van de contactpersoon van deze locatie zijn in het kerkelijk register zichtbaar voor alle LRP-gebruikers!

  • Bewaar de gegevens