Relatie met wijkgemeente

Inleiding

Als ledenadministrateur (LA) kunt u de relatie van de geregistreerde tot de wijkgemeente eenvoudig aanpassen. De volgende relaties kunnen gekozen worden:

 • lid
 • gastlid
 • niet-gedoopt kind
 • vriend
  • 'Zij, die lid zijn van een andere (wijk)gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met deze (wijk)gemeente'
  • 'Zij, die lid zijn van een kerk die niet behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met deze (wijk)gemeente'
  • 'Zij, die van geen kerk lid zijn, maar zich wel verbonden weten met deze gemeente'
 • meegeregistreerde

De relatie met de wijkgemeente van een geregistreerde met kerkelijke staat dooplid of belijdend lid is altijd lid. (voor een gastlid is de relatie gastlid).
De relatie met de wijkgemeente van een geregistreerde zonder kerkelijke staat is niet-gedoopt kind, vriend of meegeregistreerde.

Schematisch

Belijdend lid Dooplid Relatie met de wijkgemeente Lid Gastlid Niet-gedoopt kind Vriend Meegeregistreerde

Wijzigen relatie met de wijkgemeente

 • Open het Gemeenteoverzicht. Bij een gemeente met meerdere wijkgemeenten, selecteer de juiste wijkgemeente.

 • Klik in het tabblad Leden op de knop Bewerken en selecteer tabblad Kerkelijk

  Geregistreerdedossier - Kerkelijke gegevens
 • Klip op de knop Wijzig achter het veld Relatie.

  A. Bij een Dooplid of Belijdend lid kan de relatie met de wijkgemeente niet anders zijn dan die van Lid.
  Om in zo’n geval de relatie met de wijkgemeente toch(!) te wijzigen moet eerst de registratie van de doop 'ongedaan gemaakt' worden (met de knop Wijzig achter het veld Kerkelijke staat).

  Na het 'ongedaan maken' van de doopregistratie is de geregistreerde geen lid meer van de Protestantse Kerk!
  Als gevolg hiervan ontvangt de geregistreerde, namens de Generale Synode, een uitschrijvingsbrief !

  B. Als geen kerkelijke staat is ingevuld dan opent het venster Wijzig relatie tot (wijk)gemeente.
  Afhankelijk van wat de huidige relatie met de wijkgemeente is worden relevante nieuwe relaties getoond om uit te kiezen.

Geregistreerdedossier - Wijzig relatie
1
2
3
4
5