Pastorale eenheid

In het gedeelte Pastorale eenheid staan de namen van de leden van de pastorale eenheid (meestal gelijk aan het gezin of de familie).

Geregistreerde/PE

Door te klikken op een naam toont LRP in het rechter gedeelte de details van de geselecteerde persoon.

Vrij selectieveld

De leden- en/of bijdragenadministrateur gebruikt dit veld meestal voor het vastleggen van algemene gegevens betreffende de pastorale eenheid (vaak ten behoeve van het maken van selecties).
Het wordt zelden gebruikt voor pastorale doeleinden, daarvoor zijn de notities bedoeld.

De ledenadministrateur onderhoudt de samenstelling van de pastorale eenheid.
Eventuele aanpassingen kunt u aan haar/hem doorgeven.