Pastorale eenheid

Inleiding

Een Pastorale eenheid (PE) is een groep geregistreerden die pastoraal een eenheid vormen.
Meestal is er sprake van een huishouden of een gezin. Dit kan ook een gezin zijn waarbij mensen inwonen (bijvoorbeeld een ouder, ander familielid, pleegkind).
De PE kan ook bestaan uit geregistreerden die niet op eenzelfde adres wonen1 ,het adres van de PE is gelijk aan het adres van het PE-hoofd.

Een geregistreerde kan deel uitmaken van één of meerdere pastorale eenheden.

Maak uw keuze


  1. Hierbij valt te denken aan kinderen die buitenshuis studeren, of aan kinderen die om andere redenen niet wonen op het adres van het PE-hoofd.
    Hier wijkt de PE af van de formele definitie van een huishouden waarbij sprake is van eenzelfde adres.