Geregistreerde

Geregistreerde/PE

Selecteer links onder het kopje Pastorale eenheid een persoon om rechts onder het kopje Geregistreerde de gegevens van die persoon te bekijken.
Bij de geregistreerde kunt u de telefoonnummers en het e-mailadres invullen/aanpassen waarna deze automatisch worden bewaard.
 
De kopjes Bezoeken, Notities en Groepen hebben allemaal betrekking op de pastorale eenheid links in het scherm.
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld onder het kopje Bezoeken de bezoeken van álle leden van de pastorale eenheid staan vermeld. Hetzelfde geldt voor de notities en groepen.