Wijkgebonden instellingen

Bij de \textit{Wijkgebonden instellingen} staan instellingen die voor de betreffende wijkgemeente gelden. Dit maakt het mogelijk om het `gedrag' van LRP per wijkgemeente te differentiëren.

De standaard tenaamstelling van \ac{PE} kan per wijkgemeente worden ingesteld. Deze instellingen zijn door de \ac{lbhr} en de \ac{ladmr} in te stellen voor de wijkgemeente onder het tabblad \textit{Wijkgebonden instellingen}.

\includegraphics[width=130mm]{../pictures/COMMON_LA74.png} \captionof{figure}{Wijkgemeentedossier - wijkgebonden instellingen}

  • Klik op de knop \textit{Instellingen wijzigen} om de standaard instellingen voor de tenaamstelling en de aanhef van de \ac{PE} te wijzigen. Het venster \textit{Instellingen voor naamgebruik en aanhef PE} opent.

\includegraphics[width=130mm]{../pictures/COMMON_LA74a.png} \captionof{figure}{Instellingen voor naamgebruik en aanhef PE}

  • Er kan gekozen worden uit de volgende opties: \begin{description} \item[Fam. + Achternaam PE hoofd] \hfill \ Bijvoorbeeld: fam. Pietersen' \item[Dhr/Mevr. + Achternaam PE hoofd] \hfill \\ Bijvoorbeeld:Dhr. en mevr. Pietersen' \item[Dhr/Mevr. + Achternaam PE hoofd + Aanschrijfnaam partner] \hfill \ Bijvoorbeeld: Dhr. Pietersen en mevr. Jansen' \item[Dhr/Mevr. + Achternaam PE hoofd + Eigennaam partner] \hfill \\ Bijvoorbeeld:Dhr. en mevr. Pietersen-Jansen'
    \end{description}

    Hierbij kan extra worden aangegeven: \begin{itemize} \item \textit{Voorletters in naamgebruik PE} \item \textit{Meegeregistreerde partners niet in naamgebruik opnemen}\ Hierbij wordt, in geval de relatie van de partner met de wijkgemeente \textit{meegeregistreerd} is, de naam van de partner niet opgenomen in de tenaamstelling van de PE. \end{itemize}

    Vervolgens kan er uit drie opties worden gekozen: \begin{itemize} \item \textit{Opslaan en evt. bestaande PE's bijwerken}\ Deze nieuwe instellingen bewaren en pastorale eenheden van de wijkgemeente waarvan de naam/aanhef \textit{niet} handmatig is aangepast bijwerken. \item \textit{Opslaan zonder bestaande PE's bij te werken}\ Deze nieuwe instellingen bewaren en alleen toepassen op \textit{nieuwe} pastorale eenheden.\ Hierbij valt te denken aan nieuwe PE's of het herbepalen van de PE tenaamstelling ten gevolge van: \begin{itemize} \item nieuwe PE vanuit een inschrijving \item verhuizing buiten de huidige wijkgemeente \item overschrijving \item aanpassen van PE-hoofd binnen de PE \item bij huwelijk/partnerschap als er 1 gezamenlijk nieuwe PE ontstaat \item bij echtscheiding/beëindiging partnerschap \item SILA naamswijziging \end{itemize} \item \textit{Opslaan en ALLE bestaande PE's bijwerken}\ Deze nieuwe instellingen bewaren en \textit{alle} pastorale eenheden van de wijkgemeente bijwerken. \end{itemize}

\item [\leftpointright] {\color{red} \textit{Test de werking en het resultaat eerst op lrp-oefen.pkn.nl!}}

\item[\leftpointright] Bij een PE waarin maar 1 persoon zit worden bovenstaande regels niet toegepast maar wordt de \textit{aanschrijfnaam} uit het geregistreerdedossier gebruikt.