Wijkgebonden instellingen

Inleiding

Bij de Wijkgebonden instellingen staan instellingen die voor de betreffende wijkgemeente gelden. Dit maakt het mogelijk om het 'gedrag' van LRP per wijkgemeente te differentiëren.

De standaard tenaamstelling en aanhef van de pastorale eenheid (PE) kunnen door de LB en LA per wijkgemeente worden ingesteld.

Open Menu Leden > (Wijk-) Gemeente(n) > Indeling > Wijkgemeenten > open wijkgemeente > Wijkgebonden instellingen .

Wijkgemeentedossier - wijkgebonden instellingen

Wijkgemeentedossier - wijkgebonden instellingen
 • Wijzig de standaard instellingen voor de wijkgemeente met de knop Instellingen wijzigen

  Instellingen voor naamgebruik en aanhef PE

  Instellingen voor naamgebruik en aanhef PE
 • U kunt kiezen voor de volgende opties:

  • Fam. + Achternaam PE hoofd
   Bijvoorbeeld: 'Fam. Pietersen'.
  • Dhr./Mevr. + Achternaam PE hoofd
   Bijvoorbeeld: 'Dhr. en mevr. Pietersen'
  • Dhr./Mevr. + Achternaam PE hoofd + Aanschrijfnaam partner
   Bijvoorbeeld: 'Dhr. Pietersen en mevr. Jansen'
  • Dhr./Mevr. + Achternaam PE hoofd + Eigennaam partner
   Bijvoorbeeld: 'Dhr. Pietersen-Jansen'

  Extra opties:

  • Voorletters in naamgebruik PE
  • Meegeregistreerde partners buiten PE benaming laten
   Hierbij wordt, in geval de relatie van de partner met de wijkgemeente meegeregistreerd is, de naam van de partner niet opgenomen in de tenaamstelling van de PE.

U kunt deze instellingen op drie manieren bewaren.

 • Opslaan en evt. bestaande PE's bijwerken
  Bewaar de gewijzigde instellingen en werk alle bestaande[1] pastorale eenheden van de wijkgemeente bij naar de nieuwe instellingen.
  [1] PE's waarvan de aanschrijfnaam of aanhef handmatig zijn aangepast worden hierbij niet automatisch bijgewerkt!

 • Opslaan zonder bestaande PE's bij te werken
  Bewaar de gewijzigde instellingen. De nieuwe instellingen zijn van toepassing op alle nieuwe PE's. Hierbij valt te denken aan:

  • nieuwe PE vanuit een inschrijving
  • verhuizing buiten de huidige wijkgemeente
  • overschrijving
  • aanpassen van PE-hoofd binnen de PE
  • bij huwelijk/partnerschap als er 1 gezamenlijk nieuwe PE ontstaat
  • bij echtscheiding/beëindiging partnerschap
  • SILA naamswijziging

 • Opslaan en alle bestaande PE's bijwerken
  Bewaar de gewijzigde instellingen en werk alle bestaande pastorale eenheden van de wijkgemeente bij volgens de nieuwe instellingen.
  PE's waarvan de aanschrijfnaam of aanhef handmatig zijn aangepast worden hierbij niet automatisch bijgewerkt!

Bij een PE met maar één persoon wordt altijd de aanschrijfnaam uit het geregistreerdedossier gebruikt.

Beoordeel het resultaat van uw wijziging éérst op lrp-oefen!