Overzicht mutatiemeldingen

Klik op Alle meldingen voor een overzicht van al uw mutatiemeldingen die u nog niet heeft afgehandeld (in het startscherm toont LRP slechts een beperkt aantal van de meest recente meldingen).

Overzicht mutatiemeldingen

Overzicht mutatiemeldingen